Vacature

Bestuurslid (profiel Marketing en/of Sponsoring)

Reageren voor 13 april 2023

Read My World (RMW) is een toonaangevend platform voor het geschreven en gesproken woord uit de hele wereld met een jaarlijks internationaal festival, literatuurprogramma’s, workshops en andere literaire producties verspreid over heel Amsterdam. RMW is de ontmoeting tussen schrijvers en vertellers uit alle windstreken, tussen lezers en luisteraars, uitgevers en vertalers, van dichtbij en ver weg. RMW maakt de verhalen zichtbaar die sluimeren onder de oppervlakte van de dagelijkse actualiteit. Om die op het spoor te komen, werkt RMW nauw samen met internationale curatoren en allerlei partners die samen met een meertalig en cultureel divers team in Amsterdam verantwoordelijk zijn voor alles wat RMW organiseert. Jaarlijks bereikt RMW ca. 3.500 bezoekers / deelnemers.

Om onze doelen te bereiken, zijn wij op zoek naar een:

Bestuurslid (profiel Marketing en/of Sponsoring)

Functieomschrijving
Stichting RMW wordt bestuurd volgens een ‘bestuur plus directiemodel’ waarbij het bestuur  verantwoordelijkheid is voor het gevoerde beleid en de randvoorwaarden schept voor een gezonde werkomgeving, onder meer door het volgen van de Governance Code Cultuur en de CAO Toneel & Dans. Het bestuur staat de directie met raad terzijde en fungeert als klankbord. Een belangrijke ontwikkeling binnen het bestuur is de beslissing om richting een Raad van Toezicht-model te ontwikkelen, wat in 2023 verder in gang wordt gezet.

Het bestuur bestaat momenteel – inclusief voorzitter – uit vijf leden. Vanwege het verlopen van een zittingstermijn is er plaats vrij voor een nieuw lid. Behalve het bestuur bestaat de organisatie uit twee vaste medewerkers (directieleden), 10-15 uitvoerende freelancers, en jaarlijks zo’n 150 schrijvers, vertalers, workshopmasters en andere artiesten/makers aan wie RMW diverse opdrachten verstrekt.

Profiel van alle bestuursleden 
Voor alle leden van het bestuur geldt dat ze affiniteit met literatuur en taal hebben, kritisch kunnen denken en onafhankelijk opereren. In de aard zijn de leden zelf-reflectief, zich bewust van de Governance Code Cultuur en de maatschappelijke opdracht van RMW. Ze zijn allen in staat toezicht te houden op de naleving van de strategie en het beleid van de stichting. De leden hebben geen tegenstrijdig belang op het moment van benoeming en kunnen goed functioneren in teamverband. Daarnaast brengen ze het vermogen mee om rolvast te blijven en voor de directie als klankbord en sparringpartner op te treden.

Specifiek profiel nieuw bestuurslid
Bij de samenstelling van het bestuur streven we ernaar dat de individuele leden gezamenlijk over de benodigde kennis en ervaring beschikken om de stichting te kunnen aansturen. In het licht hiervan zijn we in het bijzonder geïnteresseerd in een bestuurslid dat een rol kan spelen in de ambitie van RMW de komende jaren het publieksbereik te vergroten en het sponsoringsbeleid verder uit te werken.

Wat we bieden
Als bestuurslid lever je een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een onderscheidend en vernieuwend internationaal literatuurfestival. Je maakt van dichtbij mee wat er nationaal en internationaal speelt in de literatuur in de breedste zin van het woord. Ook help je om kansen te creëren voor talentvolle makers, van beginnend vertalers tot schrijvers. Leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Tijdsbesteding
Het bestuur komt gemiddeld vier keer per jaar bijeen en daarnaast organiseert het bestuur één keer per jaar een zelfevaluatie. Alle bestuursleden worden uitgenodigd om de diverse activiteiten van RMW te bezoeken. Benoeming vindt plaats voor een termijn van vier jaar, eventueel met de mogelijkheid tot verlenging.

Geïnteresseerd?
Ben je geïnteresseerd, voldoe je aan het gevraagde profiel en heb je geen (neven)functie(s) die tot belangenverstrengeling kunnen leiden? Dan nodigen wij je graag uit vóór 13 april te reageren met een CV en beknopte motivatiebrief, gericht aan bestuursvoorzitter Ernestine Comvalius via vacature@readmyworld.nl.

Meer informatie:
Over het bestuur, zie www.readmyworld.nl/stichtinginformatie