Stichtinginformatie

MAXIM FEBRUARI EN BAHRAM SAGEDHI TIJDENS READ MY WORLD

Bestuur

Stichting Read My World wordt bestuurd volgens het bestuur-directie-model. Het bestuur wordt gevormd door Ernestine Comvalius (voorzitter), Suehaly Koek (penningmeester), Arjun Chadha en Caspar Scholten.

Het bestuur volgt in de aanpak de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur en past die toe. De taken, verantwoordelijkheden en profielschetsen van de bestuursleden zijn helder vastgelegd in het bestuursreglement, dat in de bijlagen ook een rooster van aftreden en opsomming van de nevenfuncties bevat. Dit document is op deze pagina te downloaden.

Verkort beleidsplan

Het beleid van Read My World is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting en heeft daarbij geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke omstandigheden: de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen van de doelstelling en een batig saldo moet worden besteed conform de doelstelling. Read My World wordt voor de periode 2021-2024 structureel gesubsidieerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst met een bedrag van 155.000 euro per jaar. Van het Nederlands Letterenfonds ontvangt Read My World in de periode 2023-2024 een bedrag van 60.000 euro per jaar.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van het bestuur van Read My World ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het beloningsbeleid van Read My World is erop gericht haar medewerkers te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij haar status als culturele instelling. De stichting volgt de CAO Toneel & Dans. De richtlijn voldoet aan de kernwaarden van de Fair Practice Code.

Steun ons

Zoals vaak in de culturele sector liggen onze ambities niet zelden hoger dan onze financiële middelen toestaan. Als je het kunt dragen, kunnen we je financiële steun dan ook heel goed gebruiken. Om een donatie te doen, maak je het gewenste bedrag over op onze rekening met IBAN: NL63 INGB 0007639188 t.n.v. Stichting Read My World, onder vermelding van ‘gift’, je naam en adres. Onze dankbaarheid voor je steun mogen we helaas niet overbrengen met een beloning of tegenprestatie. We zullen die wel tonen door je altijd warm welkom te heten bij onze activiteiten.

Voor giften aan Stichting Read My World gelden belastingvoordelen. Read My World is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voor ANBI’s geldt dat je in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van je gift mag aftrekken. De belastingdienst accepteert, met andere woorden, dat je een kwart meer aftrekt dan je eigenlijk hebt geschonken. Lees op de website van de belastingdienst meer over de voordelen die je geniet als je Read My World een gift doet.

Algemene voorwaarden.

In onze algemene voorwaarden leggen we uit welke voorwaarden van toepassing zijn op bezoekers die kaarten hebben aangeschaft voor onze evenementen en daaraan gerelateerde diensten.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de informatie die we over gebruikers te weten komen. Heb je hier vragen over of wil je weten welke gegevens we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen

Download het formulier hier.