Statement 2020

Het Read My World Festival is dit jaar onder zeer uitdagende omstandigheden tot stand gekomen. Een voorbereiding vanuit een Nederlandse én een Europese context, aangezien voor de achtste editie van ons festival de focus op Europa ligt. De pandemiegolven hebben alle lagen van ons werk getroffen: van planning tot programmering en van productie tot de communicatie met onze gasten en het publiek. Desondanks hebben we een inspirerend programma weten samen te stellen waarvan we hopen dat jullie het live kunnen gaan volgen in de Amsterdamse Tolhuistuin en/of online. We willen hier expliciet benoemen dat we alle nodige maatregelen treffen om je bezoek veilig te laten verlopen. Ons festival is volledig coronaproof en in lijn met de nieuwe regelgeving, zoals aangekondigd door de Nederlandse overheid op 28 september jl.

Sinds de oprichting van Read My World voelen we de noodzaak om mensen uit verschillende culturele en politieke achtergronden te verbinden en samen te brengen. We creëren een ruimte voor gesprekken, uitwisseling en creativiteit, een plek die het mogelijk maakt om die verhalen te delen die onze samenleving juist nu zo hard nodig heeft om urgente kwesties aan te pakken. Naast onze hoofdverantwoordelijkheid om de veiligheid voor onze bezoekers en gasten te garanderen (zelfs als dit betekent dat we bepaalde programma’s moeten aanpassen, dat sommige gasten enkel online aanschuiven en we minder tickets kunnen verkopen dan verwacht) is onze missie voor de komende week tot aan het festival (op 9 en 10 oktober) om er zorg voor te dragen dat al deze verhalen ook daadwerkelijk verteld en gehoord gaan worden. En we hebben jou daarbij hard nodig als luisteraar! We rekenen dan ook op je aanwezigheid – in de zaal of online – want alleen met jou erbij kunnen we de jaarlijkse uitwisseling tot een inspirerende ervaring maken.

In de tussentijd nodigen we je uit om in de brieven uit onze “With Love”-reeks te duiken. Ze zijn geschreven tijdens de eerste coronagolf door tien internationale schrijvers die verbonden zijn aan Read My World. Maar hun woorden resoneren nog steeds. Wellicht bieden ze je wat prettige afleiding in de komende periode. Please be safe.

With Love,

Het Read My World-team