Read My World 2021: With Care

With Care: dat is het perspectief van deze nieuwe editie Read My World. Care voor jezelf, voor anderen, voor de wereld. Deze verstilde tijd, een tijd waarin we veelal thuis zaten opgesloten, legde bloot dat al dat rennen en gevlieg ongezond voor ons is. De wereld trapte op de rem en die onderbreking, die windstilte, maakte ons bedachtzamer, nadenkend over het alledaagse, met meer zorg en meer aandacht voor elkaar.

We misten onze familie en vrienden ver weg en soms op een steenworp dichtbij. We proostten digitaal, omhelsden de ander in pixels. De pandemie maakt zonneklaar dat de mensheid moet veranderen om te kunnen blijven voortbestaan, om elkaar aan te blijven kijken, niet als enen en nullen tegenover elkaar te komen staan. De protesten tegen klimaatverandering, tegen anti-zwart racisme, anti- Aziatisch racisme en de roep om gelijke rechten, schoten wortel in de wereldsteden. Deze stemmen vormen de motor achter de verandering die nu nodig is. Het is zaak om door te pakken, om te veranderen, om elkáár te veranderen, in solidariteit en with care.