Imagining new spaces

4 sep 2021
21:30 uur
Expozaal

Wat voor ‘space’ nemen mensen van kleur vandaag de dag in? En indien ze dit doen, wat voor soort space is dat dan? Hoe creëer je als persoon van kleur of vanuit een gemarginaliseerde groep deze ruimte (space) en hoe kun je die ruimte behouden zodat het ook een safe space is? We hebben immers te maken met een dominant narratief en we behoren ons daar steeds toe te verhouden. Ga je ertegenin, dan kun je gecanceld worden.

Voor schrijvers en creatievelingen van kleur zijn dit ideeën die voortdurend in ontwikkeling zijn. Imagining New Spaces draait om de wil en de wens om nieuwe toekomstbeelden te creëren. Welke counter-narratives kunnen we ontwikkelen en hoe blijven we waakzaam dat deze niet per definitie hegemonistische narratieven zijn die geen of weinig ruimte laten voor alternatieve denkbeelden? De crux bij dit soort vraagstukken is altijd: hoe is de macht verdeeld en in hoeverre zijn we ons daarvan bewust?

Onder leiding van Farah Bazzi gaan Naeeda AurangzebZeinab El Bouni en Aminata Cairo elk vanuit hun eigen werk in gesprek over het vormgeven van de verbeelding. Over Imagining New Spaces.

Dit is het oude programma, op 3 juli 2024 maken we het nieuwe programma bekend!