Tan Tunali

Tan Tunali is politicoloog en journalist. Tussen 2013 en 2016 werkte hij als Turkije correspondent voor onder meer Trouw en het Financieele Dagblad. Het afgelopen jaar werkte hij als Martin van Amerongen-fellow op de redactie van De Groene Amsterdammer.

Hij is bestuurslid voor de Stichting Roportaj die zich inzet voor persvrijheid in Turkije en werkt momenteel aan een boek over de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren in Turkije.