Saskia Pieterse

Saskia Pieterse is literatuur- en cultuurwetenschapper, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in de constructie van ‘Nederlandsheid’ en werkt momenteel aan een boek over de driehoeksverhouding tussen economische denkbeelden, het Nederlandse nationale zelfbeeld en de Nederlandse literatuur.

Met een groep van haar studenten bracht ze het maatschappelijke landschap van hedendaagse Nederlandse fictie in kaart – het resultaat daarvan is personagebank.hum.uu.nl

Onlangs schreef ze in De Volkskrant: We zijn wel degelijk trots op de geschiedenis van Nederland.