Mounir Samuel

Mounir Samuel (Amersfoort, 30 september 1989) is politicoloog, herhaaldelijk bekroond journalist, auteur van tien boeken, performance artist en theatermaker van Egyptisch-Nederlandse afkomst.

Tijdens de 18-daagse volksopstand in Egypte begin 2011 maakte hij furore als jongste Midden-Oostendeskundige en opiniemaker van Nederland. Door de jaren heen publiceerde Samuel artikelen, columns en reportages in de verschillende landelijke kranten en maandbladen.

Hij wond de Dick Scherpenzeelprijs Aanmoedigingsprijs voor grootste buitenland journalistiek talent van Nederland en Vlaanderen (2012), werd genomineerd voor de Bob den Uyl-prijs en won de Lira Correspondentprijs voor journalistiek talent (2015) onder de dertig jaar voor zijn werk als fly-in correspondent Midden-Oosten en Noord-Afrika voor de Correspondent en de Groene Amsterdammer. Samuel liet zich echter nooit beperkten tot één specifieke regio. In zijn werk richt hij zich op maatschappelijke veranderingen en sociale revoluties en onderzoekt trends en bewegingen dwars over de grenzen heen. Hij heeft daarbij een speciale focus op minderheidskwesties. Samuel publiceert nog steeds veel, vooral voor de Groene Amsterdammer. Zo dompelde hij zich jarenlang onder in de islamitische gemeenschappen van Nederland en hield een ramadan-dagboek bij en maakte de zeer succesvolle reeks “de hervormingsfundamentalisten”. Een reeks over kritische denkers, recalcitrante rebellen en gepassioneerde gelovigen die de islam van binnenuit proberen te hervormen. Zijn project mondde uit in het boek “God is groot: eten, bidden en beminnen met moslims” (2018).

Het kijken, schrijven, maken en leven dwars over scheidslijnen en grenzen heen is Samuel eigen. In zijn werk als auteur beperkt hij zich niet tot één discipline. Zo publiceerde hij fictie en non-fictie, young-adult en volwassen-literatuur, poëzie en treed hij veelvoudig op als spoken word artiest. Bekende en bekroonde werken van zijn hand zijn onder andere “Mozaïek van de Revolutie: een kijkje achter de voordeur van mijn nieuwe Midden-Oosten” (2012), “Dagboek van een zoekend christen” (2013), “Dansen tussen golven traangas” (2015) en zijn debuutroman “Liefde is een rebelse vogel” (2016).

Ook Samuels persoonlijke leven gaat over vele grenzen heen. Als Egyptische-Nederlander, geboren en getogen als protestantse christen op de Bible Belt in voor de buitenwereld vrouwelijke vorm maakte hij twee publieke coming-outs door (met alle reacties van dien) en is hij een radicale pleitbezorger van het omarmen van pluriforme identiteiten.

Foto: Irwan Droog