Miguel Peres dos Santos

Miguel Peres dos Santos (1976, Lisabon, Portugal) is een kunstenaar die werkt met diverse media. Door de esthetiek te benadrukken reflecteert Peres dos Santos op de nauwe verwantschap tussen archief en geheugen. Zijn kunstwerken kunnen een kille latente gewelddadigheid uitstralen. Waaruit soms verontrustende schoonheid kan verschijnen. De afgebeelde scènes bestaan alleen om de menselijke tragiek te onderstrepen en zo ons bestaan te verhelderen en de poëtische zin te vinden van ons alledaagse leven.

Zijn werk toont, hoe het leven voorbij de eigen subjectieve grenzen reikt en vaak een verhaal vertelt over de effecten van wereldwijde culturele interacties voorbij de laatste helft van de 20ste eeuw. Het daagt de tegenstellingen uit, die we steeds weer opnieuw opwerpen, tussen de Ik en de Ander, tussen onze eigen ‘kannibale’ en ‘beschaafde’ zelf. Door een steeds groeiend archief van gevonden documenten te gebruiken om autonome kunst mee te maken, refereert zijn werk naar postkoloniale theorie en naar het avant-gardisme of het postmoderne en de linkse democratische beweging als vorm van verzet tegen de logica van het kapitalistische systeem.

Foto: Mariken van Lammeren