Max Czollek

Max Czollek (1987, Berlijn) is dichter, schrijver, performer, curator, uitgever, onderzoeker en initiator van uiteenlopende maatschappelijke en literaire projecten.

Hij woont en werkt in Berlijn waar hij mede-oprichter is van het internationale project Babelsprech dat als doel heeft jonge hedendaagse Duitstalige dichters te netwerken middels gezamenlijke performances, bloemlezingen en een online platform.

Max is ook betrokken bij ‘Yalta – Positions on the Jewish Present’. Hij schrijft belangwekkende essays over antisemitisme en onderzoekt de positie van joden in de Duitse samenleving. Met Sasha Marianna Salzmann cureerde hij in 2016 het zogeheten ‘Desintegrationskongress’ en in 2017 ‘die Radikalen Jüdischen Kulturtage’ in het Maxim Gorki Theater. Zijn poëzie is verschenen in uiteenlopende literaire tijdschriften en bloemlezingen, in het Duits maar ook in vertaling. In het najaar verschijnt zijn tweede essaybundel en start zijn nieuwe grootschalige project in de grote theaters in het hele Duitstalige gebied, ‘Tage der Jüdisch-Muslimischen Leitkultur’ wat zich bezighoudt met het formuleren van een nieuw narratief voor een Joods-Moslim cultuur in Duitsland en ander gerelateerde socio-politieke debatten.

Onlangs verschenen: Gegenwartsbewältigung (2020).

Foto: Andreas Hassiepen