Khalid Mourigh

Khalid Mourigh haalde in 2015 zijn PhD op het gebied van de beschrijvende taalkunde aan de Universiteit Leiden.

In zijn proefschrift A grammar of Ghomara Berber heeft hij de grammatica van een bedreigde Berbertaal uitgebreid beschreven. Vervolgens heeft hij veldonderzoek naar de fonetische en grammaticale aspecten van het Marokkaans Nederlands onder jongeren in Gouda gedaan. Hij heeft ruime ervaring met het transcriberen en vertalen van het Marokkaans (Riffijns) Berber en Arabisch. Hij heeft zowel Nederlandse als Engelse vertalingen verzorgd voor documentaires en instanties.

In de loop van de jaren heeft hij verschillende (populair)-wetenschappelijke lezingen en colleges verzorgd. Verder heeft hij dicht- en verhalenbundels van verschillende Berberse schrijvers en dichters getranscribeerd, vertaald en uitgegeven.