Fazle Shairmahomed

Fazle Shairmahomed is een performance kunstenaar en danser. Hij creëert dekoloniserende rituelen waarbij hij de relatie met de toeschouwer transformeert en het begrip van inter-sensorialiteit uitdaagt.

Hij refereert regelmatig aan de politisering van zijn Nederlands-Surinaams-Hindoestaans-moslim- queer man- lichaam. Zijn realiteit is de motor achter de artistieke keuzes die hij maakt, waarbij thema’s als dood, wedergeboorte, voorouderschap, thuishoren, koloniale geschiedenissen en genezing leidend zijn.