Dean Bowen

Dean Bowen (1984) is een poeet, performer en ‘psychonaut’. Hij publiceerde eerder gedichten bij online platforms SampleKanon en Hard//Hoofd en in tijdschriften als nY en Kunsttijdschrift Vlaanderen.

Zijn krachtige voordracht maakt hem een graag geziene gast bij verscheidene woordkunstpodia in zowel Nederland als België. Zo was hij onder andere te zien bij Poetry International Festival Rotterdam, Read My World en Dichters in de Prinsentuin. Hij is de winnaar van de eerste Van Dale SPOKEN Award in de categorie ‘Poëzie’. Ook is hij redacteur bij Perdu, een literaire stichting te Amsterdam die zich bezighoudt met poëzie en experiment.

Als schrijver is hij vooral bezig de dynamiek van de samengestelde identiteit te onderzoeken en hoe deze zich verhoudt ten opzichte van zowel een politieke als een maatschappelijke positionering. Hiervoor zet hij het gedicht in als instrument en als een democratische ruimte om die meervoudigheid te kunnen vangen.