Clarice Gargard

Clarice M.D. GargardĀ (1988) is journalist, NRC-columnist en programmamaker. Zij werkte o.a. voor BNNVARA, AT5, Vogue en de Correspondent. Daarnaast zet zij zich als social advocate in voor de samenleving. In 2019 is zij de Nederlandse VN-Vrouwenvertegenwoordiger en zal zij speechen over vrouwenrechten tijdens de Algemene vergadering van de VN.

In maart 2019 kwam haar documentaire Daddy and the Warlord (regisseur Shamira Raphaela) over haar familieachtergrond en de Liberiaanse burgeroorlogen uit. Haar boek Drakendochter (Arbeiderspers), waarin ze dieper ingaat op de inhoud van de documentaire, verschijnt in september 2019.

Clarice is een allround mediamaker die middels haar werk onderbelichte realiteiten en perspectieven toont. Vanwege haar Afro-Europese en Amerikaanse achtergrond heeft ze een brede kijk op de maatschappij. Als social advocate vertegenwoordigt zij het hedendaags inclusief feministisch dat staat voor emancipatie op maat en een gelijkwaardige en duurzame wereld.

Foto: Else Krebbers