Ashley Nkechi Igwe

Ashley Nkechi Igwe (zij/haar) is antikoloniaal, kritisch socioloog, schrijver en dichter. Met haar scherpe tong ambieert ze haar voorouderlijke erfenis de macht toe te spreken. Haar werk verscheen in Op de Sofa (Das Mag, 2022) en Girls Like Us magazine. Bovenal, is ze het kind van haar ouders’ overwinningen en de overwinningen waarvan zij bestolen zijn.