4 Eulogies and Song

Vier schrijvers/dichters brengen een lofrede voor alles wat verloren is gegaan. Ze bieden plaats aan een nieuw soort collectief verdriet. Voor de mensen die verloren zijn gegaan, voor onze wereld, alle kansen, de veranderingen en hoop.

De realiteit is gestorven, maar niemand heeft een begrafenis georganiseerd.
Ergens toen het gebeurde, ja toen kregen we bloemen, er waren wat telefoontjes, voorzichtige pogingen om rituelen te creëren die nooit meer terugkwamen.
Maar een begrafenis is er niet geweest.

Daarom op deze zaterdagavond deze dienst, voor al onze collectieve levens en al onze verloren realiteiten.

 

Read My World 2022 is ten einde, maar in de nazomer van 2023 zijn we er weer!

Houd voor het programma en alle aankondigen onze socials in de gaten.