Lose your mother

20:00 uur
Tuinzaal
Engels gesproken
Programma: Pelumi Adejumo

In het boek ‘Lose Your Mother’ vertelt schrijver Saidiya Hartman de geschiedenis van de Atlantische slavenhandel in een reis die ze maakte langs een slavenroute in Ghana. Het is een verkenning van de relatie tussen de West-Afrikaanse diaspora en het continent, maar ook een wake en een nagedachtenis aan deze deels verwaterde verbinding, die nog steeds doorvoeld en geleefd wordt. Hartman volgt het spoor van gevangenen van het binnenland naar de Atlantische kust en verbeeldt levendig de effecten van slavernij op drie eeuwen Afrikaanse en Afro-Amerikaanse geschiedenis. De slaaf, zo observeert Hartman, is een vreemdeling, losgerukt van familie, huis en land: ‘Je moeder verliezen betekent gescheiden worden van je verwanten, je verleden vergeten, de wereld bewonen als een buitenstaander.’

Tijdens dit programma brengen we een ode aan de navelstreng en aan de deity Yemoja. Yemoja, ook wel Yemaya genoemd, is een godin uit de Yoruba-religie, die oorspronkelijk uit het huidige Nigeria komt. Ze wordt vereerd als de moeder van alle Orisha’s (goden en godinnen) en is nauw verbonden met water, vooral met rivieren en oceanen. Yemoja wordt beschouwd als de beschermster van vrouwen en kinderen, en wordt vaak aangeroepen voor vruchtbaarheid, moederschap en bescherming.

Verwacht een veelzijdig programma over gedwongen arbeid en vergetelheid, spirituele tradities en adoptierecht en over wetten als een vorm van bezwering.

Na een inleiding op deze thema’s door schrijver en muzikant Kalib Batta leest Lucila Novoa delen voor uit haar performance ‘It took me a while to change my name’. Hierin bevraagt ze wat het betekent om een mens te zijn bij wie de verbinding met een cultureel geheugen en de ontstaansgeschiedenis ernstig is verstoord of zelfs verbroken. Dit doet ze door een taligheid te vinden die uitdrukking geeft aan de specifieke ervaring van de geadopteerde van kleur, met als doel het terugeisen van het ‘speculatieve’ narratief en de ervaringen rondom adoptie.

Performer en priesteres Ventura Profana zal ons, ter vorm van nagedachtenis, begeleiden in een collectief ritueel.