Privacyverklaring Read My World

Privacyverklaring Read My World
juni 2022

Stichting Read My World (RMW) verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers van haar diensten. Hierbij houdt RMW zich aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van de gebruikers is voor Read My World van groot belang.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat RMW doet met de informatie die we over gebruikers te weten komen. Heb je hier vragen over of wil je weten welke gegevens we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op.

RMW maakt regelmatig foto’s tijdens de events die de stichting organiseert, van zowel de deelnemers als het publiek. De foto’s verspreiden we via onze website en social media. Bij het brengen van een bezoek stem je in principe in met het worden vastgelegd op foto’s. Mocht je daar bezwaar hebben tegen het verspreiden van een foto waarop je bent vastgelegd, laat het ons graag weten via info@readmyworld.nl

RMW gebruikt de via deze website en via bezoekersenquêtes verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;
 • het versturen van maximaal 2 digitale nieuwsbrieven per jaar aan klanten naar aanleiding van een eerdere transactie;
 • het versturen van maximaal 8 digitale nieuwsbrieven per jaar aan opt-in nieuwsbriefabonnees;
 • het uitvoeren van één klanttevredenheidsonderzoek per jaar naar aanleiding van een transactie eerder in datzelfde jaar;
 • het toetsen in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen. We gebruiken uw geboortedatum, geslacht, postcode en woonplaats geanonimiseerd in bezoekersanalyses;

Welke persoonsgegevens verwerkt RMW?

RMW verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer, aantal en type gekochte toegangsbewijzen.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens 7 jaar in onze database. Dat doen we omdat we alleen zo geanonimiseerde bezoekersanalyses en trendanalyses kunnen maken. Naast een groep vaste klanten bezoeken veel klanten ons maar eens in de zoveel jaar. Alleen door over een langere periode te kunnen analyseren, kunnen we bezoekersanalyses en trends in kaart brengen, die we nodig hebben om na te kunnen gaan in hoeverre we aan onze gemeentelijke en landelijke opdracht om een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken voldoen.

Delen met derden

RMW deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals onze ticketing-partij, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij werken op deze manier met de volgende bedrijven (hierna: ‘verwerkers’):

 • Voordemensen: ticketing-systeem
 • Mollie: financiële afhandeling online ticketing
 • Google (Analytics): voor het monitoren van klikgedrag (met geanonimiseerde data)
 • Mailchimp: voor het versturen van e-mailings
 • Facebook: voor advertentiecampagnes

Voordemensen en Mollie

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, bijvoorbeeld door een ticket voor het festival te kopen, gebruiken wij je persoonsgegevens om de bestelling te kunnen behandelen. Hiervoor gebruiken we in elk geval je naw-gegevens en je e-mailadres, maar mogelijk ook je geboortedatum en telefoonnummer (indien je die zelf hebt achtergelaten). Ook krijgen wij informatie over je betaling van je bank of creditcardmaatschappij.

We verkopen onze tickets via het ticketsysteem van VoordeMensen.nl. We hebben met VoordeMensen.nl afgesproken dat ze jouw gegevens alleen voor het beheren van de tickets gebruiken. Via hun systeem hebben we inzicht in wie klant bij ons is. Die gegevens kunnen we gebruiken om ons aanbod in de toekomst te verbeteren.

Als je bij ons een ticket hebt besteld, kan je ons toestemming geven om je nog eens te benaderen voor een aanbieding. De aanbieding sturen we je per e-mail. Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten.

 

Google Analytics

Wij kunnen Google Analytics gebruiken om bij te houden hoe bezoekers onze online dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Mailchimp

Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief, die wij via Mailchimp opmaken. In onze nieuwsbrieven lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Ook kun je aanbiedingen ontvangen. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Cookies

Onze online dienst kan cookies gebruiken. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of “analytische” cookies. Als we besluiten gebruik te maken van “tracking”-cookies (waarmee je website-bezoek gevolgd kan worden over meerdere sites) zullen we dat in een aparte cookie-melding bekendmaken.

Andere partijen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is om onze online dienst goed te laten functioneren, of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte kunnen doen bij de politie.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van persoonsgegevens, je je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen hebt over het privacybeleid van RMW, neem dan contact met ons op via info@readmyworld.nlof via Read My World, Tolhuisweg 1-I, 1031 CL Amsterdam