Over het festival

Over Read My World

Read My World is een toonaangevend platform voor het geschreven en gesproken woord uit de hele wereld. We werken samen met schrijvers uit alle windstreken. Read My World is de ontmoeting tussen schrijvers en vertellers, lezers en luisteraars, uitgevers en vertalers, van dichtbij en ver weg. 

Read My World zoekt en toont verhalen die sluimeren onder de oppervlakte van de dagelijkse actualiteit. Om die op het spoor te komen, werken we nauw samen met internationale curatoren en redacteuren met wie we uiteenlopende activiteiten organiseren: een jaarlijks internationaal literatuurfestival, verdiepende workshops, spraakmakende programma’s en andere literaire producties. Elk jaar leggen we de nadruk op een regio in de wereld waar zich grote maatschappelijke veranderingen voltrekken. We maken ruimte voor schrijvers van ver en dichtbij, soms nog onbekend maar altijd spraakmakend. Read My World ontregelt in een uitnodigende sfeer, waarbij gastvrijheid voorop staat: op het podium, in het publiek en backstage. Zo gidst Read My World je via de verbeelding van de literatuur door de wereld.

De kracht van literatuur

Wereldwijd steken voortdurend gemeenschappelijke thema’s de kop op. We delen allemaal de ervaring, hoe verschillend de context ook mag zijn, van (groot)stedelijkheid – van multicultuur, meertaligheid, identiteit, verstedelijking – maar ook de impact van het verleden op ons heden, de gentrificatie en de klimaatcrisis. Een van de krachten van literatuur is dat het alle grote vragen van deze tijd persoonlijk kan maken, zodat we verschillende ervaringen naast elkaar kunnen presenteren. Niet door de vorm te hanteren van een polariserend debat, niet door gasten te manoeuvreren in de rol van de exotische ander, maar juist door de ruimte te geven aan alle persoonlijke artistieke kwaliteiten, aan intensieve kennismaking en ontmoeting, waardoor de beelden die we van elkaar hebben, kunnen gaan kantelen.

Mondiale verbinding

Read My World hecht een groot belang aan het mogelijk maken van deze ontmoetingen, waar perspectieven in een veilige omgeving kunnen verschuiven. Dit doen we omdat we menen dat de wereld meer dan ooit met elkaar is verbonden: door internationalisering, arbeidsmigratie, groeiend besef van onze koloniale geschiedenis en door zeer recente ontwikkelingen op het wereldtoneel die iedereen treffen. We doen dit omdat we geloven dat iedereen een verhaal heeft, dat iedereen zich kan herkennen in een persóónlijk verhaal en vooral omdat iedereen baat heeft bij een groter inzicht in elkaar. Het is rumoerig, chaotisch en onzeker in de wereld, maar overal spreken begaafde stemmen zich uit. Ze onderschrijven het belang om elkaar en hun publiek op te zoeken, voor schoonheid en onafhankelijkheid, tegen angst en repressie en voor meer gelijkheid en wederzijds begrip. Read My World biedt zulke stemmen een platform.

Schrijvers die disciplines overschrijden

Read My World nodigt auteurs uit die disciplines overschrijden, die zich verhouden tot de complexe actualiteit en verhalen weten te vertellen op een manier die resoneert bij ons publiek. We willen laten zien dat literatuur vele vormen kan aannemen waarin een verhaal wordt verteld, de wereld wordt verklaard, bevraagd, onderzocht én de mensheid wordt gevierd.