Irresistable Futures

Read My World 2021

In haar werk Pleasure Activism en Emergent Strategies, stelt Adrienne Maree Brown de vraag hoe we een toekomst kunnen verbeelden en schetsen die zó mooi en zo onvermijdelijk is, dat deze voor iedereen onweerstaanbaar wordt.

Read My World vroeg drie auteurs hun eigen hedendaagse manifest te schrijven. Een manifest waarin zij oproepen tot actie naar een onweerstaanbare toekomst en een beweging in het leven roepen die is geworteld in veerkracht maar die ook zelfzorg en zelfactualisatie als doel beschouwt. De stukken worden in een muzikale performance gepresenteerd door Manuwi.