A letter to my ancestor

Read My World 2021

Geschiedenis ontstaat in de verhalen die we elkaar keer op keer vertellen. Maar ook in wat we daarin weglaten. Wat onverteld blijft in de geschiedenisboeken en in de nationale narratieven, leeft voort in onze familieverhalen. Want juist daarin blijkt hoe gelaagd de geleefde geschiedenis is waarover we soms zo pijnlijk zwijgen, waarover we elkaar voorzichtig vertellen of eindeloos kunnen doorpraten.

Hoe dragen we zorg voor de verhalen van onze voorouders en hoe we geven herinneringen door aan een volgende generatie? Drie makers met roots in Vietnam (Anna Moï), Indonesië (Lara Nuberg) en de Caraïben (Quinsy Gario) schrijven een brief aan hun (voor)ouders. De Moluks-Nederlandse groep Tiga Batang Rumah geeft klank aan haar familiegeschiedenis.

Samen onderzoeken zij hoe koloniale geschiedenissen doorleven, hoe ze er zelf in geworteld zijn en hoe we onze eigen plek in de wereld beter kunnen begrijpen door ons te verdiepen in de persoonlijke geschiedenissen van onze (voor)ouders.