Hizir Cengiz

Hizir Cengiz (1999) is freelance journalist. Hij is Correspondent Twijfel bij De Correspondent, schrijft webcolumns voor De Groene Amsterdammer en columns voor het blad Huurwijzer. Hiernaast voert Cengiz op het podium van De Vaillant, een theater in de Haagse Schilderswijk, maandelijks een-op-eengesprekken voor Voetnoot*.

Foto: David Zijlstra